Close

Emilia ”SISU” Lahti

Protector

(YTM ja soveltavan positiivisen psykologian maisteri, MAPP) on Piilaaksossa asuva, mutta Aalto yliopistoon väitöskirjaa tekevä startup-yrittäjä. Hän opiskeli aikaisemmin professori Martin Seligmanin ohjelmassa Pennsylvanian yliopistossa ja kirjoitti lopputyönsä professori Angela Duckworthin alaisuudessa aiheenaan äärimmäisistä vastoinkäymisistä selviäminen ja sisu.

Emilian väitöskirjatutkimus tarkastelee sitä ilmiötä, jonka seurauksena tai kautta yksilöt ja yhteisöt kurottautuvat yli oletettujen resurssiensa. Väitöskirjansa osana hän pyrkii käsitteellistämään suomalaista sisun käsitettä.

Sovelletun psykologian lisäksi Emilian intohimoskaala kattaa aiheita kuten systeemiäly, myötätunto, post-traumaattinen kasvu, yhteiskunnan voimaannuttaminen sekä parisuhde- ja seksuaaliväkivallan ehkäiseminen ja siitä toipuminen. Tällä hetkellä hän valmistautuu yli 2000 kilometriä pitkään Uuden-Seelannin halkijuoksuun, joka on osa hänen luotsaamaansa ‘Sisu not Silence’ -kampanjaa. Kampanjan tavoitteena on murtaa hiljaisuus perhe- ja seksuaaliväkivallan ympärillä sekä edesauttaa nollatoleranssin kulttuurin syntyä väärinkohtelun ja potentiaalin latistamisen suhteen niin kouluissa, kodeissa kuin työpaikoilla.

Emilian olemassaolon päämäärä—ilmentyköön se niin paperilla kuin kasvokkaisissa kohtaamisissa—on toimia inhimillisen lämmön katalyyttina, ja siten rakentaa siltoja tämän hetken ja mahdollisten kukoistavien tulevaisuuksien välille.

Share